Evästeet

Mitä evästeet ovat?

Eväste (joskus myös keksi, engl. cookie) on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä.

Evästeellä tarkoitetaan sellaista tietoa, jonka palvelun tarjoajan palvelin lähettää käyttäjän selainohjelmalle pyytäen selainta tallentamaan tiedon käyttäjän päätelaitteelle ja jota kyseinen palvelun tarjoajan palvelin voi myöhemmin pyytää takaisin. Kyse on käytännössä pienestä tietomäärästä, tyypillisesti lyhyestä tekstistä.

Evästeitä on kahta lajia, istuntokohtaisia (engl. session cookie) ja pysyviä (engl. persistent cookie). Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat, kun käyttäjä lopettaa istunnon web-palvelussa, ja pysyvät evästeet säilytetään määrättyyn aikarajaan asti tai kunnes käyttäjä ne tuhoaa. Selaimet lähettävät evästeen vain sille palvelimelle, joka on sen alun perin käyttäjälle lähettänyt.

 

Mihin tarkoituksiin evästeitä käytetään?

Personointi

Evästeiden avulla voidaan tallentaa ja välittää käyttäjän tekemiä personointivalintoja. Jos käyttäjä esimerkiksi valitsee web-sivulla kielekseen suomen, voidaan tämä tieto tallentaa käyttäjän selaimeen evästeen muodossa. Tämän jälkeen kaikissa käyttäjän tekemissä HTTP-pyynnöissä kyseiselle palvelimelle välitetään tieto siitä, että käyttäjä haluaa käyttää sivua suomeksi.

Seuranta

Evästeiden avulla voidaan myös seurata käyttäjää. Kun palvelin asettaa heti yhteyden alussa käyttäjän selaimeen evästeen, lähettää selain tämän evästeen aina osana HTTP-pyyntöjä. Näin ollen palvelimen päässä voidaan seurata mitä sivuja käyttäjä avaa ja missä järjestyksessä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi palvelun kehityksessä tai käyttäjien toimintamallien tutkimisessa.

Kolmannen osapuolen evästeet

Sivuston ulkopuolelta tulevista evästeistä käytetään nimitystä kolmannen osapuolen evästeet. Verkkosivuillamme voi myös olla kolmansien osapuolten evästeitä tai muita vastaavia teknologioita, joilla nämä toimijat keräävät tietoja tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tehdäkseen tilastoja ja analyysejä sivustojen kävijämääristä. Tällaisia tietoja voivat kerätä esimerkiksi erilaiset mainosverkot ja mainostajat sekä kävijäseurantaan tai -mittaukseen liittyvien palveluiden tarjoajat. Veho pyrkii sopimusjärjestelyin huolehtimaan siitä, että kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.