Tietosuojaseloste

Vaihtoplus on osa Veho-konsernia. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tässä dokumentissa kerrottuja Veho Oy Ab:n tietosuojaperiaatteita.

Henkilötietojen käsittely Vehossa


Rekisterinpitäjä: Veho Oy Ab

Y-tunnus: 0115761-6

Tietosuoja-asioita hoitavan henkilön yhteystiedot:

Sähköposti: [email protected]

Veho Oy Ab / Tietosuoja

PL 1006, 01511 Vantaa

Me Veho Oy Ab:ssa olemme sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä muuta yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietojasi hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tämä tietosuojakäytäntö auttaa sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja Veho sinusta kerää ja miksi ja miten käytämme meillä olevia henkilötietoja. Lisäksi saat tietoa oikeuksistasi rekisteröitynä ja siitä kuinka voit käyttää niitä.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Keräämme henkilötietojasi silloin, kun tulet asiakkaaksemme, käytät palveluitamme, osallistut järjestämiimme tapahtumiin, käyt koeajamassa auton tai asioit muutoin kanssamme jättämällä yhteydenottopyynnön, tilaamalla uutiskirjeen tai rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.

Saamme käsittelemämme henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi sekä keräämällä tietoja siitä mitä ostat ja mitä Vehon palveluita käytät. Hankimme henkilötietoja myös ulkopuolisista lähteistä, kuten yhteistyökumppaneilta tai palveluntarjoajilta. Yrityksistä voimme lisäksi käsitellä taloustietoja, kuten luotto- tai maksukykytietoja.

Itse antamasi tai käyttäytymisestäsi keräämämme henkilötiedot

 • perustiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • tarvittaessa yksilöintiin tarvittava henkilötunnus
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • äidinkieli
 • yritysasiakkaista organisaatio, tieto tehtävästä tai asemasta, yrityksen talous- ja laskutustiedot
 • tiedot omistamastasi tai käyttämästäsi ajoneuvosta, mukaan lukien sen rekisterinumero ja alustanumero
 • ostamiasi tuotteita ja palveluja koskevat tiedot ja mahdolliset sinulle tehdyt tarjoukset
 • maksamisesta kertyvät maksu- ja laskutustiedot
 • rekisteröitymiseen liittyvät tiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana
 • markkinointiluvat ja -kiellot
 • tutkimuksiin ja kyselyihin antamasi vastaukset
 • asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot
 • toimipisteidemme valvontakameran kuvatallenne, tallennusaika ja -paikka (valvontakameratallenteet eivät sisällä henkilöiden puhetta)
 • evästeiden ja vastaavien teknologioiden avulla kerättävät tiedot, kuten IP-osoite, käyttämäsi selain, laitteen käyttöjärjestelmä, näytön tarkkuus, miltä sivulta siirryt palveluun, mitä verkkosivujamme olet selannut, miten ja milloin.

Evästeet 

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka sivusto, sovellus tai mainos asettaa käyttäjän päätelaitteelle. Eväste sisältää selainkohtaisen tunnisteen, jonka avulla verkkosivumme ja palvelumme kykenevät tunnistamaan selaimen ja muistamaan aiemmat käyntisi.

Osa evästeistä on välttämättömiä, jotta verkkosivu toimisi oikein, ja siksi näitä toiminnallisia evästeitä ei ole mahdollista kieltää. Muiden evästeiden osalta voit itse valita mitä evästeitä sallit. Lisätietoja eri evästetyyppien käyttötarkoituksista saat Vehon verkkosivun alalaidasta löytyvistä Evästeasetuksista. Voit milloin tahansa muokata tekemiäsi evästevalintoja Evästeasetuksissa.

Muualta saatavat tiedot

Hankimme tietoja yksityisistä rekisteripalveluista ja viranomaisten rekistereistä, kuten Väestötietojärjestelmä ja Traficom. Mikäli on tarpeen, tarkastamme luottotietosi tai yrityksen luottotiedot ennen sopimuksen solmimista. 

MIHIN TIETOJASI TARVITAAN?

Tuotteiden ja palvelujen myynti ja asiakassuhteen hoitaminen

Käsittelemme tietojasi ajoneuvojen, palveluiden ja muiden tuotteiden tilaamiseksi ja toimittamiseksi tai vuokraamiseksi sinun ja Vehon välisen sopimuksen perusteella sekä hallinnoidaksemme sopimussuhdettamme sinuun. Tässä tarkoituksessa meidän on usein myös tarpeen varmistaa henkilöllisyytesi.

Tarvitsemme tietojasi myös voidaksemme tarvittaessa olla sinuun yhteydessä koskien tilauksiasi, varauksiasi, ostamiasi tai vuokraamiasi tuotteita tai kun itse otat meihin yhteyttä esimerkiksi lisätietojen saamiseksi tai ajanvarauksen tekemiseksi. Myös näissä tilanteissa henkilötietojesi käsittely perustuu Vehon ja sinun väliseesi sopimukseen tai Vehon oikeutettuun etuun asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Markkinointi ja viestintä

Käsittelemme henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseen. Käytämme tietoja omien tuotteiden ja palveluiden myymiseen, suoramarkkinointiin ja asiakastyytyväisyyskyselyihin. Henkilötietojen avulla voimme personoida ja kohdentaa sinulle tarjontaa, jonka uskomme kiinnostavan sinua.

Käytämme henkilötietojasi myös asiakasviestintään. Voimme lähettää sinulle tuotteitamme ja palveluitamme koskevia tiedotteita ja ilmoituksia.

Henkilötietojesi käsittely markkinointi- ja viestintätarkoituksiin perustuu Vehon oikeutettuun etuun. Sähköinen suoramarkkinointi perustuu joko nimenomaiseen suostumukseesi tai mikäli olet jo Vehon asiakas, Vehon oikeutettuun etuun asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi. Silloin kun markkinointi tapahtuu suostumukseesi perustuen, voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Sähköpostilla tapahtuvan suoramarkkinoinnin ollessa kyseessä, voit peruuttaa suostumuksesi saamasi viestin lopussa olevasta Peruuta tilaus -linkistä.

Ostamme verkosta mainostilaa mainoksille, joita voidaan näyttää ulkopuolisissa mainosverkostoissa sekä sosiaalisessa mediassa. Mainontaa ostetaan sekä kolmansien osapuolten valmiiksi määrittämien kohderyhmien avulla, että Vehon itse määrittämien kohderyhmien avulla. Mainoksia voidaan kohdentaa myös evästeiden avulla Vehon verkkosivujen käyttöön perustuen, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

Palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen

Käytämme henkilötietojasi oikeutettuun etuun perustuen tuotteiden, palveluiden, asiakaspalvelun sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen, prosessien hallintaan ja raportointiin.

Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme hoitaa saamamme reklamaatiot ja asiakaspalautteet. Myös asiakastyytyväisyys- ja mainetutkimuksista saamaamme palautetta käytetään apuna palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisessä. Saat sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn, kun olet asioinut Vehon automyynnissä tai huollossa. Sinun on mahdollista kieltäytyä vastaanottamasta asiakastyytyväisyyskyselyitä lähettämällä asiasta viesti [email protected]

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen ja oikeudellisiin vaatimuksiin varautuminen

Käsittelemme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseksi ja viranomaispäätösten noudattamiseksi. Tällaisia ovat esim. liikennevakuutuslainsäädännöstä johtuvat velvoitteet, lakisääteinen kirjanpitovelvollisuus sekä verotusta koskevat velvoitteet. Tietoja voidaan käsitellä myös rahanpesun tai terrorismin torjuntaa koskevien lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

Käsittelemme henkilötietoja myös pystyäksemme varautumaan oikeudellisiin vaatimuksiin, kuten tuote- ja virhevastuusta johtuviin vaatimuksiin.

Turvallisuus ja väärinkäytökset

Käsittelemme henkilötietojasi palvelujemme ja viestintäverkkojemme tietoturvasta huolehtimiseksi. Kameravalvonnan avulla tallentamaamme aineistoa käsittelemme toimitilojemme turvallisuudesta huolehtimiseksi. Tarvittaessa käytämme henkilötietoja myös erilaisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja tutkintaan.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja Veholla voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja.

KETKÄ KÄSITTELEVÄT TIETOJASI?

Tietojasi käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn, kuten automyynnissä tai huollossa työskentelevät henkilöt ja muut sellaiset henkilöt, joilla on työtehtäviensä takia tarve käsitellä henkilötietojasi.

Henkilötietojasi voidaan myös siirtää sopimukseen perustuen ulkoistetuille palveluntarjoajille toimeksiannostamme tapahtuvaa käsittelyä varten. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi määrittelemillämme tavoin palveluidemme tuottamiseksi, eikä heillä ole oikeutta käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa.

Käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin: tutkimustoimintaan, digitaaliseen markkinointiin, asiakkuuksien hallintaan (CRM), datan rikastamiseen, maksujen käsittelemiseen, laskutukseen ja perintään, järjestelmien toimittamiseen ja ylläpitoon, sekä erilaisten teknisten alustojen tarjoamiseen.

KENELLE TIETOJASI LUOVUTETAAN? 

Henkilötietojen luovuttamisella tarkoitetaan tilanteita, joissa henkilötietojasi annetaan toisen rekisterinpitäjän omaan itsenäiseen käyttöön. Noudatamme henkilötietojen luovutuksissa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja sen mukaisia perusteita.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi myös viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, esimerkiksi Traficom:lle, poliisille tai verottajalle.

Tarvittaessa luovutamme henkilötietoja myös pankeille ja vakuutusyhtiöille luotto- tai vakuutushakemusten vireille panemiseksi puolestasi taikka rahanpesu- ja terrorismirikosten torjumiseen liittyvien velvoitteidemme täyttämiseksi. Mahdollisissa maksuhäiriötilanteissa luovutamme henkilötietojasi myös käyttämillemme perintäyhtiöille.

SIIRRETÄÄNKÖ TIETOJASI EUROOPAN ULKOPUOLELLE?

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sisällä. Joissain tapauksissa palveluntarjoaja voi käsitellä tietoja tai niihin voi olla pääsy myös EU:n tai ETA:n ulkopuolisista maista. Huolehdimme näissä tapauksissa henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

SINUN OIKEUTESI

Sinun on mahdollista tarkistaa mitä tietoja Veholla on sinusta sekä pyytää tietojesi oikaisemista tai päivittämistä. Sinulla on myös oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, esimerkiksi markkinointitarkoituksiin.

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietosi. Pyynnöstäsi poistamme tietosi, ellei meillä ole velvollisuutta säilyttää niitä esimerkiksi kirjanpitoon, verotukseen tai kuluttajansuojaan liittyvän lainsäädännön vuoksi. Tietyissä tietosuojalainsäädännössä tarkoitetuissa tilanteissa sinulla on myös oikeus pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä. Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, sinulla on oikeus pyytää meitä siirtämään tietosi, jotka itse olet meille toimittanut, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle yritykselle.

Jos sinulla on OmaVeho -tili, pääset näkemään ja päivittämään omia tietojasi kirjautumalla palveluun.

Voit tehdä pyynnön omien tietojen tarkistamisesta tai päivittämisestä myös tämän sivun lopusta löytyvällä lomakkeella. Tulosta lomake, täytä se ja lähetä osoitteeseen Veho Oy/ Tietosuoja, PL 1006, 01511 Vantaa. Lomakkeen voit täyttää myös Vehon toimipisteissä, josta se toimitetaan eteenpäin.

Jos sinulla on muuta kysyttävää tietojesi käsittelystä tai haluat käyttää muita rekisteröidyn oikeuksia, lähetä tiedustelusi osoitteeseen [email protected].

Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen tai mikäli haluat antaa meille palautetta henkilötietojesi käsittelystä. Mikäli epäilet, että henkilötietojasi on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle, Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki tai www.tietosuoja.fi.

MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Päivitämme tietosuojakäytäntöä tarvittaessa toimintamme ja palveluidemme kehittymisen myötä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön tai parhaiden käytäntöjen muuttumiseen. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version tietosuojakäytännöstä verkkosivuiltamme.

Tämä Tietosuojakäytäntö on päivitetty 12.10.2022

Asiakasrekisteri (PDF)

Suoramarkkinointi- ja kampanjarekisteri (PDF)

Yksityisyydensuojaan liittyvissä pyynnöissä voit käyttää oheista Veho-konsernin tietopyyntölomaketta:

Tietopyyntölomake

Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.

Evästeet